Turistička zajednica grada Kutine

Tržna 8,

44320 Kutina

OIB: 56575358641

tel. +385 (0)44 681 004

fax. +385 (0)44 680 110

e-mail: ured@turizam-kutina.hr

Radno vrijeme turističke zajednice grada Kutine

Ponedjeljak – petak: 07:00 do 15:00 

Naš tim

Direktorica

Ivana Grdić, univ. spec. oec.
Tel: 044 681 004
Mob: 099 681 0004
E-mail: ured@turizam-kutina.hr

Stručni suradnik za razvoj proizvoda i marketing

Tel: 044 681 004,
Mob: 099 389 1181
Mob: 099 468 0110
E-mail: marketing@turizam-kutina.hr
E-mail: info@turizam-kutina.hr

Stručni suradnik za razvoj proizvoda i opće poslove

Mob: 099 546 35 01
E-mail: tz@turizam-kutina.hr

Stručni suradnik za turističko informativne poslove i eVisitor

Mob: 099 389 11 81
E-mail: nikolina@turizam-kutina.hr
E-mail: evisitor.kutina@gmail.com

Turistički ured Kutina

Skip to content