Suveniri

Darovni dućan, Usluge za proslave i zabave, Animator
Adresa: Kolodvorska 9, 44320 Kutina
Mobitel: 099 745 3730
E-mail: funboxobrt@gmail.com
Radno vrijeme:
     ponedjeljak – petak: 10:00 do 16:00
     subota: 8:00 do 13:00

Knjižara; pjeskarene boce i čaše Kutina
Adresa: Ulica kralja Petra Krešimira IV 44, 44320 Kutina
Telefon: 044 682 560
E-mail: info@tipkutina.hr
Radno vrijeme:
     ponedjeljak – petak: 7:30 do 19:00
     subota: 7:30 do 14:00

Sadržaj: suveniri Lonjskog polja
Adresa: Fumićeva 184, Repušnica, 44320 Kutina
Telefon: 044 652 427 (Repušnica), 044 672 080 (Krapje)
Radno vrijeme:
ponedjeljak – petak: 7:00 do 15:00 (od travnja do studenog)
Više informacija na: https://pp-lonjsko-polje.hr/za-posjetitelje/posjetiteljski-edukativni-centri/repusnica/

Sadržaj: kalendari, razglednice, magneti, blokovi za pisanje
Adresa: Trg kralja Tomislava 19, 44320 Kutina
Telefon: 044 551 707
Radno vrijeme:
     ponedjeljak – petak: 8:00 do 19:00
     subota: 8:00 do 12:00

Sadržaj: promotivne brošure, letci i karte Moslavačke gore
Adresa: Tržna 8, 44320 Kutina
Telefon: 044 681 004
E-mail: info@turizam-kutina.hr
Radno vrijeme: ponedjeljak – petak: 7:00 do 15:00

Skip to content